Studentët e Programit Evropian të studimeve Master për të Drejtat e Njeriut dhe Demokratizim (EMA) vizitojnë YIHR KS