THIRRJE PËR APLIKIM – GJYKIMET E SIMULUARA NË NIVEL KOMBËTAR