Thirrje për Aplikim në “Trajnim mbi programin për edukimin ligjor për të rinj”