THIRRJE PËR APLIKIM – TRAJNIM MBI QYTETARINË AKTIVE