Thirrje për shprehje të interesit për Kompani/Organizata për realizimin e shtatë (7) muraleve