Thirrje për shprehje të interesit për Kompani/Organizata për realizimin e gjashtë (6) muraleve