YIHR dhe Nisma Ime kërkojnë zbardhjen e fatit të 1837 personave të pagjetur