YIHR KS je organizovala drugu obuku o Zakonu Protiv Diskriminacije