YIHR KS në bashkëpunim me Ambasadën e Zvicrës shënuan Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut më 10 dhjetor 2012