YIHR KS organizoi trajnimin e dytë mbi Ligjin Kundër-Diskriminimit