YIHR KS takohet me Këshilltarin Politik- Ligjor të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), z. Faton Fetahu.