YIHR KS zhvillon takim me zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë