YIHR në Kosovë organizoi turneun e debatit “Prishtina Open”