Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

Nedelja Ljudskih Prava 10

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) sa zadovoljstvom najavljuje deseto izdanje Nedelje ljudskih prava koja se odvija od 6. do 10. decembra 2023. Ove godine obeležavamo deceniju Nedelja ljudskih prava! Desetogodišnjica pod sloganom “Moja prava, a ne tvoje lično mišljenje” fokusiraće se na govor mržnje koji cilja na marginalizovane zajednice. Kroz 19 […]

Studija slučaja – Princip: ‘Rodno zasnovan pristup mora činiti sastavni deo svih procesa suočavanja sa prošlošću SsP’

U cilju promovisanja principa suočavanja sa prošlošću i konkretno principa „Rodno zasnovan pristup mora činiti sastavni deo svih procesa suočavanja sa prošlošću SsP“, FHPK objavljuje ovu analizu koja se osvrće na nastojanja i zagovaranje različitih aktera za priznavanje i ostvarivanje statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. U nameri da se ova kategorija žrtava […]