Publikacije

Studija slučaja – Princip: ‘Rodno zasnovan pristup mora činiti sastavni deo svih procesa suočavanja sa prošlošću SsP’

U cilju promovisanja principa suočavanja sa prošlošću i konkretno principa „Rodno zasnovan pristup mora činiti sastavni deo svih procesa suočavanja sa prošlošću SsP“, FHPK objavljuje ovu analizu koja se osvrće na nastojanja i zagovaranje različitih aktera za priznavanje i ostvarivanje statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. U nameri da se ova kategorija...