O nama

Inicijativa mladih za ljudska prava prvobitno je osnovana 2003. godine kao nevladina organizacija, koja se kasnije transformisala u regionalnu mrežu organizacija sa sedištem na Kosovu, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS) osnovana je 2004. godine. Više od petnaest (15) godina, YIHR KS uspešno radi na zaštiti i promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti ne samo na Kosovu već i u čitavom regionu. Konkretno, YIHR KS je fokusirana na proces suočavanja sa prošlošću, zaštitu ljudskih prava i vladavinu zakona, te osnaživanju mladih na lokalnom i regionalnom nivou.

 • Misija

  YIHR KS promoviše, štiti i zagovara ljudska prava, baveći se procesima iz prošlosti, vladavinom zakona i građanskim vrednostima kao osnovim principima za slobodno, odgovorno i napredno društvo.

 • Vizija

  Slobodno, ravnopravno i pravedno društvo u kojem svi ljudi mogu dostići svoj potencijal.

Ciljevi:

 • Poštovanje ljudskih prava, demokratskih vrednosti i vladavine zakona.
 • Osnaživanje aktivizma mladih i ljudskih prava.
 • Neprekidno stvaranje i podrška platformama za suočavanje sa prošlošću i izgradnju mira na Kosovu, kao i regionu.

Rad YIHR KS fokusiran je na tri glavna programa:

 • Program za ljudska prava i vladavinu prava
 • Program za suočavanje sa prošlošču
 • Program osnaživanja mladih