Dardan Zhegrova

Dardan Zhegrova

Bord

Dardan Žegrova je nezavisni umetnik i novinar. Njegov umetnički rad igra se sa vezama jezika i prevođenja u vizuelnoj reprezentaciji. Njegova novinarska posvećenost usredsređena je na kulturu i ljudska prava.