ERA CINA

ERA CINA

Programski Asistent

Era se pridružila YIHR KS u februaru 2022. godine na poziciji saradnice za ljudska prava (Human Rights Fellow) i nastavlja svoj rad nakon pozicije Asistentkinje Programa „Ljudska prava i vladavina prava“. Završila je studije na Univerzitetu u Prištini „Hasan Priština“ na Pravnom fakultetu, a istovremeno je završila studije engleskog jezika i književnosti. Tokom i nakon studija radila je kao volonter u nevladinim organizacijama. Era se pridružila timu YIHR KS videvši doprinos ove organizacije u oblasti vladavine prava i osnaživanja mladih.