Linda Gusia

Linda Gusia

Bord

Linda Gusia je sociolog, aktivistkinja i predavač na Odeljenju za sociologiju Univerziteta u Prištini. Njeno istraživanje zasniva se na temama kao što su rod, nacionalizam, aktivizam, reprezentacija, javni prostor, sećanje i nasilje. Suosnivačica je Univerzitetskog programa za Rodne studije i istraživanje na Univerzitetu u Prištini. Linda je studirala na Institutu za rodna istrazivanja pri Dartmouth Koledžu  i bila je deo programa akademskih stipendija OSI, u trajanju od pet (5) godina. Trenutno je glavna istraživačica projekta ECR Za promenu istorije faza 2: Stvaranje muzeja obrazovanja: sećanje, nasilje i otpor kakav vide umetnici, mladi i institucije.