Suzana Marić

Suzana Marić

Asistent Programa

Suzana Marić se pridružila timu YIHR KS u novembru 2022. godine kao programski asistent. Suzana je rođena i odrasla u Novom Sadu, AP Vojvodina, R. Srbija, njena porodica je poreklom iz Bosne i Dalmacije. Studirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu- smer unutrašnji poslovi, a trenutno studira Balkanologiju na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini. Suzanino dosadašnje iskustvo je u kompanijama sa sedištem u Novom Sadu i Beogradu koje pružaju onlajn pravne i ekonomske baze podataka, kao i usluge pravnog istraživanja pomoću online baza. Takođe je radila sa elektronskom bazom pravne i ekonomske regulative koja sadrži sve što je potrebno za pravno poslovanje u pravnom sistemu republike Srbije, sa fokusom na krivično, obligaciono i privredno pravo, ali i druge grane prava; carinske i ostale ekonomske propise. U YIHR KS Suzana će se fokusirati na suočavanje sa prošlošću i procese izgradnje mira.