Moja Inicijativa

35135062_989167444580889_7636741908609368064_o

Moja inicijativa sastoji se od grupe odgovornih građana i aktivista, spremnih da aktiviraju druge u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ova grupa ima za cilj da podstakne političke i društvene promene na Kosovu i regionu. Ovi građani se istrajno odupiru proizvoljnim zloupotrebama moći i ubeđeni su da je jedini put ka napred usvajanje evropskih demokratskih vrednosti i principa.

Vizija ove grupe je vizija modernog i građanskog Kosova koje u potpunosti uključuje evropske vrednosti. Ona veruje u snagu mladih da ovu viziju pretvore u stvarnost. Potrebne su volja i posvećenost svakog pojedinca da dostignu ciljeve „Moje inicijative“.

Duge godine ugnjetavanja i rata ozbiljno su oštetile naše mentalno zdravlje, oduzimajući nam svoje građansko dostojanstvo i usađivajući u nas osećaj bespomoćnosti pred strukturama na vlasti. Kosovsko društvo je predugo ćutalo zbog velikih političkih procesa. Sada kada magla populizma bledi i njegovo licemerje postaje sve očitije, potreba za angažmanom zajednice postaje još bitnija. Kosovska omladina mora da vrati izgubljeni osećaj za zajednicu i da usmeri energiju kroz progresivni program.

Sledeća država neće nam više biti „strana“. Odgovornost demokratskog sistema po prvi put će pasti na naša ramena. Cilj Moje inicijative je da ova demokratija bude pravedna, inkluzivna, transparentna i puna poštovanja za sve njene građane. Ključni princip ove mreže je verovanje da kosovsko društvo može postati zaista slobodno i kohezivno samo ako država štiti prava svih manjinskih grupa bez ikakve diskriminacije.

Mreža aktivista YIHR smatra da je vrlo važno da kosovska omladina:

  • Razvije kritičko mišljenje o političkim i društvenim procesima
  • Postane aktivnija u izazivanju struktura na vlasti kada prouzrokuju nepravdu
  • Promoviše mehanizme suočavanja sa prošlošću tako da društvo počne da gleda u budućnost
  • Podiže svest društva za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i potrebu borbe protiv kršenja tih prava

Moja inicijativa je otvorena za svakoga ko deli iste vrednosti i principe i može da pomogne u širenju ove zajedničke vizije.

Popunjavanjem formulara ispod možete postati deo grupe Moja inicijativa:

[]
1 Step 1
Moja inicijativa - internetska aplikacija


Program koji pokazuje interesovanjetipovi!

Želite li primati e-poštu od YIHR KS?tipovi!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right