Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

U cilju promovisanja principa suočavanja sa prošlošću i konkretno principa „Rodno zasnovan pristup mora činiti sastavni deo svih procesa suočavanja sa prošlošću SsP“, FHPK objavljuje ovu analizu koja se osvrće na nastojanja i zagovaranje različitih aktera za priznavanje i ostvarivanje statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. U nameri da se ova kategorija žrtava daje potpomogne, dokumenat upućuje preporuke nadležnim akterima, da se produži vremenski okvir propisan zakonom, kako bi se žrtvama dalo dodatno vreme da podnesu svoje zahteve za priznavanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *