Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Studentët/et e gjeneratës së dytë të Shkollës për Lider të Rinj, e cila organizohet nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë, në kuadër të vizitës studimore rajonale vizituan Beogradin. Gjatë qëndrimit të tyre tre ditor në kryeqytetin Serb, studentët /et nga Kosova vizituan Parlamentin e Serbisë, Fondin për të Drejtën Humanitare dhe u takuan me kryetarin e Partisë Liberale Serbe – Cedomir Jovanovic, profesorin Obrad Savic, përfaqësues të të rinjve nga Unioni Social Demokrat dhe aktivistë të rrjetit Nisma Ime në Serbi [Moja Iniciativa]. Për shumicën e studentëve/eve kosovar/e kjo ishte vizita e parë që ata/ato i bënë Beogradit.