Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR), në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike të Londrës (LSE), mbështetur nga UNDP , ka organizuar workshopin e dytë për Sigurinë Njerëzore në Kosovë. Pas mësimit të principeve dhe teorisë së Sigurisë Njerëzore në Janar, studentët i patën dy muaj kohë për ta realizuar një hulumtim në dhjetë pjesë të ndryshme të Kosovës dhe të shkruajnë raport nga ato që kanë hulumtuar. Ata prezantuar raportet e tyre në Prishtinë me 8 dhe 9 qershor.

Në bazë të këtyre të dhënave të këtij hulumtimi, profesorët nga LSE do ta publikojnë një raport për Sigurinë Njerëzore në Kosovë.