Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Thirrje e hapur për facilitatorë

Youth Initiative for Human Rights – Kosovë është duke kërkuar gjashtë (6) facilitatorë në fushën e të drejtave të njeriut dhe teknikën e storytelling që t’i bashkohen projektit ‘Shkollat Kampione për Ndryshime Sociale’ mbështetur nga GIZ CDBE.

Qëllimi i projektit dhe aktivitetit:

Projekti ‘Shkollat Kampione për Ndryshime Sociale’ ka si qëllim kryesor trajtimin e fenomeneve negative sociale si: bullizmi dhe diskriminimi i bazuar ne gjini, etnicitet, racë, orientim seksual, status social dhe ekonomik, tek të rinjtë në Kosovë. Pjesëmarrës në aktivitetet e këtij projekti janë njëzet (20) shkolla kampione nga shtatë (7) komuna të përzgjedhura nga GIZ CDBE. Në kuadër të këtij projekti është e paraparë që të mbahen katër (4) kampe tre-ditore residenciale me nxënësit e ciklit të mesëm të ulët. 

Prandaj, YIHR KS hap thirrje për gjashtë (6) facilitatorë që do të asistojnë në realizimin e kampeve që do të bazohen në metodën e “Storytelling”.

Data dhe vendi:

Aktivitetet do të organizohen në Kosovë përgjatë muajve Shtator-Nëntor 2020, ku në total facilitatorët do të angazhohen për 12 ditë pune. Datat e kampeve mbetet të ndahen në vazhdim. 

Kriteret e pranimit:

Përshkrimi i angazhimit të facilitatorëve:

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Ju lutem dërgoni këto dokumente në apply@yihr.org me subjekt të email Facilitator – CSSC – GIZ. Aplikimi është i hapur deri më 11 Shtator 2020, ora 23:59.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *