Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

YIHR KS po kërkon një Specialist/e për të përfunduar procedurën e rishikimit dhe akreditimit të Programit për të Drejtat e Njeriut.  

Titulli: Specialist i Rishikimit dhe Akreditimit

Kontrata: Kontratë për shërbime

 

Objektiva e projektit 

Qëllimi i projektit “Të Rinjtë për Drejtësi” është që të fuqizojë të rinjtë që të kërkojnë drejtësi dhe të bëhen pjesëmarrës aktivë në sektorin e drejtësisë në Kosovë. Projekti ka tre objektiva: të promovojë një program të qëndrueshëm dhe kreativ të edukimit për të drejtat e njeriut mbi të drejtat, qasjen në drejtësi, mekanizmat e llogaridhënies dhe reformën ligjore; rritjen e kapaciteteve dhe mendimit kritik të studentëve të drejtësisë dhe të rinjve në përgjithësi në lidhje me sektorin e drejtësisë; rritjen e dialogut, përgjegjshmërisë dhe transparencën e sektorit të drejtësisë ndaj qytetarëve përmes aktiviteteve të drejtuara nga të rinjtë. 

Në këtë drejtim YIHR KS ka zhvilluar një “Program për të Drejtat e Njeriut” për të shërbyer si program për trajnimin e trajnerëve nga rajone të ndryshme të Kosovës. 

Prandaj, ne jemi në kërkim të një specialisti/e për të rishikuar programin dhe për të përgatitur dokumentet e kërkuara për akreditimin e “Programit të të Drejtave të Njeriut” në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI). 

 

Qëllimi i detyrave 

Zhvillimi i dokumentacionit që kërkohet për procedurën e akreditimit të “Programit për të Drejtat e Njeriut” i zhvilluar nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS). 

Detyrat dhe përgjegjësitë 

Përgjegjësite kryesore të specialistit/es janë:

Kualifikimet

Udhëzime për aplikim

Të gjithë të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme deri më 27 nëntor 2021apply@yihr.org:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *