Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina


Thirrje për aplikim: “Gjykimet e simuluara” për Rajonin e Gjakovës

A jeni nxënës të shkollave të mesme në Rajonin e Gjakovës? 

A dëshironi të mësoni më shumë për rolin e gjyqtarit/es, prokurorit/es dhe avokatit/es? 

A dëshironi të dini se si zhvillohet një seancë gjyqësore dhe ta testoni veten në rolin e sipërpëmendura?

Nëse po, përmes aktivitetit “Gjykime të Simuluara”, ju do të keni mundësi të jeni pjesë e një simulimi interaktiv dhe kreativ 3-ditor rreth sistemit të drejtësisë dhe rolit të gjyqtarit/es, prokurorit/es ose avokatit/es. 

Gjykimet e simuluara janë aktivitete në të cilat 30 nxënës do të kenë mundësi që për tri ditë rradhazi të marrin informata rreth akterëve të sistemin e drejtësisë dhe të përgatiten që në ditën e fundit të trajnimit të inskenojnë një seancë gjyqësore në një sallë gjyqi. 

Gjykimet e Simuluara do të mbahen më 12, 13 dhe 14 gusht 2020 në Gjakovë. Të gjitha shpenzimet e transportit dhe ushqimit do të mbulohen nga organizatori.

Në fund të trajnimit ju do të çertifikoheni.

Për të aplikuar plotësoni këtë formë: https://forms.gle/RkgrRyBM1FPAtmg16. Mbani në mend që afati i fundit për t’u bërë pjesë e punëtorisë është 31 korrik 2020, ora 23:59.

Aktiviteti “Gjykime të Simuluara” organizohet në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Drejtësi” i cili mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL dhe implementohet nga YIHR KS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *