Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (Youth Initiative for Human Rights – Kosovo – YIHR KS) është organizatë jo-qeveritare, e themeluar ne vitin 2003. YIHR KS punon në promovimn dhe mbrotjen e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike, duke u fokusuar në në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, fuqizimin e sundimit të ligjit dhe rolin e rinisë në Kosovë. YIHR KS është pjesë e rrjetit rajonal të Youth Initiative for Human Rights në Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci dhe Mal të Zi.

 

Ne jemi duke kërkuar një Menaxher/e të Financave dhe Administratës për të ju bashkuar ekipit tonë, i/e cili/a do të jetë përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm financiar të organizatës, duke përfshirë planfikimin, buxhetimin, raportimin si dhe administratën.

 

Detajet rreth pozitës:

 

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 

 

 

Kualifikimet profesionale:

 

 

Si të aplikoni:

 

Dërgoni një CV, letër motivimi dhe dy referenca në email adresën ksoffice@yihr.org me subjektin “Aplikacioni – Menaxher/e i/e Financave dhe Administratës”.

 

Afati i fundit për aplikim: 12 shkurt 2018

 

Për çdo pyetje mund të na kontaktoni në numrin e telefonit 038/748-018 ose ne email adresën: ksoffice@yihr.org.