Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Internews BH dhe partnerët nga shtetet e rajonit: Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Mal të Zi dhe Serbi, si dhe Qendra për Hulumtimin e Politikave Rajonale dhe Bashkëpunim „Studiorum“ në Maqedoni fillojnë projektin YouthLINC: Linking Innovators Who Network for Change. Projekti YouthLINC do të krijojë bashkëpunim ndërmjet të rinjve nga gjashtë shtete – Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia – duke ju dhënë mundësi të krijojnë platforma inovative online dhe lidhje të reja shoqërore offline.

Nëse jeni:
• 18 – 24 vjet;
• të interesuar të merrni pjesë në aksione shoqërore;
• të gatshëm të sillni ndryshime sociale;
• me njohuri në përdorimin e rrjeteve sociale;

presim nga ju të aplikoni.

Formularin mund ta plotësoni duke klikuar këtu, deri më 13 Mars 2013, 23.59h.