Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS), uz podršku organizacije Civil Rights Defenders održava drugi trening iz oblasti Anti-Diskriminacionog Zakona, od 7. do 9. decembra 2012. godine.

Informacije o treningu:

Trening o anti-diskriminaciji je deo Programa Ljudskih Prava YIHR KS, čiji je cilj da produbi znanja studenata prava, advokata na praksi, advokata ili NVO aktivista u ovoj oblasti primenjivih međunarodnih konvencija i nacionalnog zakonodavstva.

Trening će ponuditi sveobuhvatno znanje o svim anti-diskriminacionim zakonskim merama primenjivim na Kosovu, uključujući međunarodne konvencije, nacionalno zakonodavstvo, sudsku praksu, kao i praktične veštine kroz radionice i pravne debate. Takođe će obezbediti učesnicima praktične veštine kao što su razvijanje legalnih argumenata, pravljenje verbalnih i pisanih podnesaka i branjenje slučaja diskriminacije.

Ko može da se prijavi?

Učesnici treba da budu studenti prava, maturanti ili praktičari prava, da imaju interesovanje za pravo ljudskih prava i posebno anti-diskriminacioni zakon. Pored toga, da bi bili uspešni aplikanti treba da pokažu da nameravaju da imaju praksu iz ovih oblasti prava.

Poznavanje engleskog jezika (govornog, pisanog i pravničke terminologije) bilo bi prednost.

Prijava i odabir:

Zainteresovani treba da pošalju svoj CV i kratak tekst (do 350 reči) sa detaljima njihove motivacije da učestvuju na treningu na: ksoffice@yihr.org.

Predmet: Trening iz antri-dikriminacionog zakona

Rok za slanje prijava: 1. decembar 2012

Samo odgovarajući kandidati će biti kontaktirani.