Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo (YIHR KS) sa podrškom Kancelarije Visokog Komesara za Ljudska Prava u Ujedinjenim Nacijama (OHCHR) je u toku dokumentovanja slučajeva diskriminacije na Kosovu. YIHR KS se interesuje da čuje o raznim diskriminacijama iz raznih oblasti (zapošljavanje, obrazovanje, socijalna zaštita, pristup stanovanju, tretman pred sudovima, pristup javnim mestima, itd).

“Jer svako ima pravo na jednak tretman, sa dostojanstvom i da se osećaju bezbedno u svakom trenutku.
Napravi korak i prijavi diskriminaciju… uradi to za sebe.”

Kontaktirajte na: 038 248 509 ili natyra@yihr.org

Objašnjenje: YIHR KS nema program za pružanje pravne pomoći, ali će sradjivati sa svim relevantnim akterima ako je potrebno.