Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo u sklopu projekta “Participacija Mladih za Inkulzivno Obrazovanje i Ljudska Prava” koji je podržan od strane Program Angažovanje za Pravičnost – E4E i finansira Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi ga Centar za obuku i resurse u zastupanju (ATRC). Danas se sastanak odvijao s zamjenicom ministra Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije gđa. Anilom Statovci i gdin. Arberom Salihu – Zvaničnik za planske programe u sklopu ministarstva.
Na ovom sastanku diskutiralo se o mogučnosti suradnje između YIHR KS i MONT o procesu revizije školske kurikule na nivou preduniverzitetskog obrazovanja. YIHR KS upoznao je zvaničnike ministarstva s programom koji će se implementirati u sklopu revizije kurikule i iskazali spremnost da pridonose u ovom procesu.
Gđa. Statovci zamjenica ministra MONT iskazala je volju ministarstva za suradnju na ovom polju i istaknula činjenicu da MONT je u trenutnoj fazi inicijacije procesa za reviziju i amandmana zakona za izdavanja udžbenika, gdje je sporazumljeno da YIHR KS bude dio komisije u ovom procesu.
Obje stranke su se složile da nastave komunikaciju i da osnaže kordinaciju s ciljim postizanja rezultata koji će omoguciti uključenje mladih u odlučujućim procesima u obrazovnom sistemu.