Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava na Kosovu, uz podršku Civil Rights Defenders, je organizovala drugu obuku o Zakonu Protiv Diskriminacije koja se održala od 7-og do 9-og decembra 2012 u Hotelu Amazona, Miloševo. Obuci su prisustvovali 21 učesnik, a većina njih su bili od pravne profesije i sa posebnim interesom za Ljudska Prava i Zakon Protiv diskriminacije.

Tokom prvog dana učesnici su se upoznali sa nacionalnim pravnim merama koje se bave zabranom diskriminacije. Dok su tokom drugog dana razgovarali o pravnom okviru i glavnim slučajevima diskriminacije Evropskog Suda za Ljudska Prava. Na poslednjem danu obuke učesnici su na simuliranom takmičenju razvili jedan slučaj diskriminacije i predstavili ga pred sudijama.

Obuka je sprovedena od strane lokalnih profesora i Udruženja Mladih Pravnika Makedonije.