Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and HerzegovinaInicijativa Mladih za Ljudska Prava – Kosovo (YIHR KS)
u saradnji sa Ambasadom Švajcarske obeležili su Dan za Ljudska Prava 10-og decembra 2012-te, preko Okruglog Stola: Zaštita i Predstavljanje Prava svih Osoba preko Skupštine Kosova.

Ovaj dogadjaj je okupio Odbor o Pravima, Interesima Zajednica i za Povratak, i Odbor za Ljudska Prava, Ravnopravnost Polova, Nestala Lica i Peticije, kako bi se razgovaralo o zaštiti i predstavljanju ljudskih prava preko Skupštine Kosova sa različitim zainteresovanim stranama uključujući organizacije civilnog društva.

Ambasadorka Švajcarske, Gđa. Krystyna Marty pozdravila je sve učesnike i držala uvodno izlaganje. Dok se Gdin. Agon Vrenezi, iz Kancelarije Visokog Komesara za Ljudska Prava – Kancelarija na Kosovu odrazio na važnoj ulozi Odbora. Pored toga, Zamenik Ombudsmana, Gđa. Shqipe Mala podelila je iskustvo Ombudsmana u radu sa Odborima.

Gdin. Albert Kinolli, Drugi Zamenik Predsedavajućeg u Odboru o Pravima, Interesima Zajednica i za Povratak govorio je o radu Odbora. Dok, Gđa. Rita Hajzeraj-Beqaj, Prva Zamenica Predsedavajućeg u Odboru za Ljudska Prava, govorila je o izazovima u zaštiti ljudskih prava na Kosovu.

Pored toga, i različite nevladine organizacije su govorile o zaštiti ljudskih prava na Kosovu, uključujući; Evropski Centar za Manjinska Pitanja – Kosovo, Dokumentacioni Centar Roma & Aškalija i Libertas.

Na sastanku su takodje bili prisutni jedan broj poslanika iz Skupštine Kosova, kao i niz organizacija iz civilnog društva. YIHR KS je predstavila kratak video o ljudskim pavima na Kosovu, “Svi smo rodjeni Slobodni i Jednaki” i tokom otvorene diskusije, govorilo se o pravima raznih marginalizovanih grupa, uključujući RAE zajednicu, osobe sa invaliditetom i LGBT zajednicu.