Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Enis Selimi

Enis Selimi

MENAXHER I FINANCAVE DHE ADMINISTRATËS

Enisi iu bashkua YIHR KS në vitin 2018 në pozitën e menaxherit të financave dhe administratës. Para se të punonte për YIHR KS, për një periudhë shtatë (7) vjeçare Enisi ka punuar ne sektorin bankar ne fushën e zhvillimit  te produkteve bankare dhe fushën e vlerësimit të riskut kreditor te korporatave. Për më tepër, Enisi poashtu shërbeu edhe si menaxher i financave për organizata nderkombetare dhe rajonale në Kosovë.

Enisi ka një diplomë në Menaxhim dhe Politika Publike nga Universiteti Amerikan në Kosovë (Instituti i Teknologjisë Rochester) dhe diplomë MSc në Ekonomi për Analizë të Biznesit nga Universiteti Staffordshire, Stoke në Trent UK.