Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

ERRNESA SYLA

ERRNESA SYLA

Praktikante

Errnesa iu bashkua YIHR KS në qershor të vitit 2023 si praktikante. Ajo është studente e vitit të dytë të drejtësisë në Universitetin e Prishtinës. Një juriste e pasionuar dhe e nxitur nga dëshira e thellë për të sjellë ndryshime pozitive në sistemit ligjor. Ndërsa rritej, admirimi i saj për parimet ligjore u intensifikua, duke e frymëzuar të ndiqte një karrierë në drejtësi. Ajo ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme dhe projekte vullnetare. Errnesa u bashkua me YIHR për të qenë pjesë e procesit të ndryshimit dhe për të ndihmuar në të gjitha çështjet në lidhje me të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit.

Follow me