Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Ilir Vitija

Ilir Vitija

Menaxher i Projektit

Ilir Vitija iu bashkua YIHR KS në tetor 2021 dhe punon si Menaxher i Projektit në programin e Ballafaqimit me të Kaluarën. Ai është student i diplomuar i drejtësisë, gjatë përvojave të tij të kaluara si praktikant në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, D4D, USAID JSSP, BPRG, dhe punën e tij si hulumtues në QKSS, ai fitoi njohuri të vlefshme të cilat i avancuan më tej interesat e tij për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut.