Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Rita Terstena

Rita Terstena

Dizajnere Grafike

Rita iu bashkua YIHR KS si dizajnere grafike që nga Dhjetori i vitit 2020. Ajo ka përfunduar studimet bachelor për Dizajn Grafik në Universitetin e Prishtinës dhe tani është në përfundim të studimeve master në programin e Dizajn të Inovacionit. Rita përveç përvojës si dizajnere grafike në projekte të ndryshme, ka për qëllim që aftësitë e saj të komunikimit vizuel t’i përdorë në kontekstin e tematikave sociale që lidhen me të drejtat e njeriut.

Follow me