Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

EPILOGU I RASTIT: TOMË GASHI PËRFUNDIMISHT PËRGJEGJËS PËR NDËRMARRJEN E VEPRIMEVE JO ETIKE, SHKELJE TË DETYRAVE DHE AUTORITETIT TË AVOKATISË.

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) kishte dorëzuar në Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) fletëparaqitje për nisjen e hetimeve dhe marrjen e masave ligjore ndaj avokatit Tomë Gashi i cili me datë 14 shkurt 2020 vërehet i incizuar në një video duke shqelmuar pakon dhe personalisht një qytetar përderisa ai po […]

YIHR KS Buletini

Lajmet e fundit

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) kishte dorëzuar në Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) fletëparaqitje për nisjen e hetimeve dhe marrjen e masave ligjore ndaj avokatit Tomë Gashi i cili me datë 14 shkurt 2020

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR KS) ka kënaqësinë të ju njoftojë për edicionin e Dhjetë të Javës së të Drejtave të Njeriut që do të mbahet përgjatë datave 6 – 10 Dhjetor 2023. Këtë

Kemi nevojë për mbështetjen tuaj!

Mbështetja nga individët, si dhe nga të gjitha segmentet e shoqërisë është shumë e rëndësishme për punën tonë. Për të përmbushur qëllimet tona dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithve pa dallim, ne kemi nevojë për mbështetje nga individ, biznese dhe organizata të tjera, të cilat e kuptojnë njësoj si ne rëndësinë e angazhimit për komunitet.

YIHR KS

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)) është themeluar në vitin 2004. Për më tepër se pesëmbëdhjetë (15) vite, YIHR KS ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në veçanti, YIHR KS është e fokusuar në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit, si dhe fuqizimin e rinisë në nivel lokal dhe rajonal.

Donatorët