YIHR KS Buletini

Lajmet e fundit

OJQ-të dënojnë gjuhën e urrejtjes kundër shqiptarëve e përdorur nga Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Aleksander Vulin

OJQ-të dënojnë gjuhën e urrejtjes kundër shqiptarëve e përdorur nga Ministri i Punëve të... read more

DEKLARATË PËR SHTYP: Lansimi i Raportit të Tretë Vjetor të Përbashkët të Shoqërisë Civile mbi Situatën e të Drejtave të Njeriut në Kosovë

Prishtinë, 11 maj 2022: Kemi kënaqësinë të njoftojmë publikimin zyrtar të raportit të tretë... read more

REAGIM

300 euro gjobë për dhunë fizike ndaj gruas! Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm,... read more

Thirrje e hapur: “Ribashkimi i Rrjetit të Alumnive të YIHR – Kosovë dhe Serbi”

Të rinjtë për Kosovën dhe Serbinë, të cilët më parë kanë qenë të përfshirë... read more

E drejta e njerëzve për t’u kthyer në shtëpitë e tyre duhet të jetë prioritet për qeverinë e Kosovës dhe Serbisë

Me rastin e 18-vjetorit të fillimit të trazirave të marsit në 2004 në Kosovë,... read more

PROGRAMI I PRAKTIKËS

YIHR KS fton të gjithë të rinjtë që janë studentë/e (viti i fundit) apo... read more

STOP LUFTËS NË UKRAINË!

Rrjeti Rajonal i Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, që punon... read more

KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN

9 shkurt, 2022 Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës ka vërtetuar dënimin... read more

Open Call – Human Rights Fellowship

Paid Fellowship Duration: 6 months Starting date: February, 2022 Status: Part-time Place: Prishtina We are delighted to announce the... read more

Nëse jeni pro idesë së Ballkanit të hapur, ndaloni frikësimin e shqiptarëve në Serbi

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi (YIHR Serbia) dhe... read more

Deklaratë e përbashkët e pjesëtarëve të shoqërisë civile të Kosovës dhe Serbisë

Promovimi i bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë civile në Kosovë dhe Serbi 10 dhjetor 2021 Duke qenë dëshmitar... read more

Thirrje e hapur – Specialist i Rishikimit dhe Akreditimit

YIHR KS po kërkon një Specialist/e për të përfunduar procedurën e rishikimit dhe akreditimit... read more

OPEN CALL FOR TWO (2) SHORT-TERM RESEARCHERS/EDITORS

Youth Initiative for Human Rights in Kosovo (YIHR – KS) is seeking to engage... read more

Thirrje për aplikim: “Trajnim për Trajnerë”

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (YIHR KS) fton... read more

Qytetarët duhet të dinë përmbajtjen e marrëveshjes për hapjen e arkivave sekrete mes Serbisë dhe Kosovës

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Serbi (YIHR Serbia) dhe... read more

Odalović and Lazarević want a new conflict — drawing parallels between Kosovo and Afghanistan

Odalovic dhe Lazarevic duan konflikt të ri — nxjerrin paralele në mes të Kosovës... read more

Reagim i YIHR-së ndaj shpalljes qytetar nderi të Vladimir Lazarevic në Serbi

Jo heronjtë tanë! Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR... read more

Reagim i shoqërisë civile ndaj kërkesës për konfidencialitet nga Komisioni ad-hoc për përzgjedhjen e anëtarit të Bordit për Ankesa të Mediave

Prishtinë, 27 korrik 2021 – Komisioni ad-hoc i Kuvendit të Kosovës për përzgjedhjen e anëtarit... read more

KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN

Pas më shumë se një viti prej inicimit të rastit kundër avokatit Tomë Gashi... read more

Open Call – Expert in Peace Building and Education

The Reconciliation and Conflict Transformation Activity is looking for an Expert in Peace Building... read more


Kemi nevojë për mbështetjen tuaj!

Mbështetja nga individët, si dhe nga të gjitha segmentet e shoqërisë është shumë e rëndësishme për punën tonë. Për të përmbushur qëllimet tona dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithve pa dallim, ne kemi nevojë për mbështetje nga individ, biznese dhe organizata të tjera, të cilat e kuptojnë njësoj si ne rëndësinë e angazhimit për komunitet.


YIHR KS

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)) është themeluar në vitin 2004. Për më tepër se pesëmbëdhjetë (15) vite, YIHR KS ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në veçanti, YIHR KS është e fokusuar në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit, si dhe fuqizimin e rinisë në nivel lokal dhe rajonal.


Donatorët