Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

The Human Rights and Rule of Law Program

Since its founding in 2004, YIHR KS continues to be one of the most active human rights organizations in Kosovo. Through the Human Rights and Rule of Law Program, YIHR KS works to monitor, document, and report on human rights violations, law enforcement, and functioning of human rights protection mechanisms.
Thus, YIHR KS aims to continue to be an active defender and promoter of human rights in Kosovo as well as in the region.

This program is supported by: US Department of State/ INL and Kosovo Specialist Chambers.

Kështu, YIHR KS synon të vazhdojë të jetë një mbrojtëse aktive dhe promovuese e të drejtave të njeriut në Kosovë, si dhe në rajon.

Ky program mbështetet nga: Departamenti i Shtetit Amerikan/INL dhe Kosovo Specialists Chambers.