Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Thirrje për Shprehje të Interesit për ofrues të Shërbimeve të Përkthimit dhe Transkriptimit për gjuhën Shqipe, Serbe, Rome dhe Angleze

Gjatë viteve 2024 dhe 2025 organizata jonë në kuadër të projekteve do ketë nevojë për shërbime të përkthimit për trajnime/konferenca dhe workshope të ndryshme, dhe gjithashtu shërbime të transkriptimit. Për organizatën: Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u krijua si një organizatë joqeveritare rajonale në 2003, e cila më vonë u shndërrua në një […]

YIHR KS Buletini

Lajmet e fundit

Gjatë viteve 2024 dhe 2025 organizata jonë në kuadër të projekteve do ketë nevojë për shërbime të përkthimit për trajnime/konferenca dhe workshope të ndryshme, dhe gjithashtu shërbime të transkriptimit. Për organizatën: Youth Initiative for Human Rights (YIHR) fillimisht u

Kemi nevojë për mbështetjen tuaj!

Mbështetja nga individët, si dhe nga të gjitha segmentet e shoqërisë është shumë e rëndësishme për punën tonë. Për të përmbushur qëllimet tona dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithve pa dallim, ne kemi nevojë për mbështetje nga individ, biznese dhe organizata të tjera, të cilat e kuptojnë njësoj si ne rëndësinë e angazhimit për komunitet.

YIHR KS

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – Kosovë (Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS)) është themeluar në vitin 2004. Për më tepër se pesëmbëdhjetë (15) vite, YIHR KS ka punuar me sukses në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Në veçanti, YIHR KS është e fokusuar në procesin e ballafaqimit me të kaluarën, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit, si dhe fuqizimin e rinisë në nivel lokal dhe rajonal.

Donatorët