Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Ne i përgëzojmë të gjithë pjesëmarrësit dhe mbështetësit e procesit të Berlinit dhe në veçanti liderët e Ballkanit Perëndimor që janë mbledhur në Berlin dhe kanë nënshkruar tre marrëveshje të rëndësishme që ne i shohim si jetike për të ardhmen e bashkëpunimit dhe lëvizshmërisë rajonale.

Që nga themelimi në 2003, YIHR ka avokuar për lëvizjen e lirë të të rinjve në rajon dhe në veçanti për njohjen e kualifikimeve arsimore dhe profesionale në të gjithë rajonin, gjë që do të rriste shpërndarjen e njohurive dhe shkëmbimin e përvojave dhe ekspertizës. Për shumë vite, aktivistët e YIHR kanë luftuar kundër barrierave ekzistuese, duke u përpjekur të merren me trashëgiminë e së kaluarës si dhe me çështjet ekzistuese bashkëkohore në shoqëritë e tyre dhe në nivel rajonal.

Bazuar në përvojën tonë të gjatë, 19-vjeçare, në krijimin e lidhjeve mes të rinjve në rajon përmes programeve rajonale të shkëmbimit, samiteve të të rinjve, aksioneve në rrugë dhe takimeve avokuese me aktorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, ne u kemi kërkuar me këmbëngulje shteteve të ofrojnë zgjidhje që do të rrisin lëvizshmërinë dhe fuqizojnë unitetin dhe miqësinë në vend të “tjetërsimit”.

Ne besojmë fuqishëm se ky hap do të përmirësojë ndjeshëm lëvizshmërinë dhe shkëmbimin në Ballkanin Perëndimor dhe përgëzojmë të gjithë pjesëmarrësit e Samitit të Berlinit për realizimin e kësaj ëndrre. Do të dëshironim gjithashtu të shfrytëzojmë këtë mundësi për t’i ftuar shtetet të respektojnë dokumentet e nënshkruara dhe të investojnë të gjitha përpjekjet e nevojshme për zbatimin e plotë të tyre.

Megjithatë, duhet të vazhdojmë të theksojmë se Kroacia mbetet një enigmë që mungon në këtë foto. Pajtimi rajonal dhe mirëkuptimi i ndërsjellë mund të arrihet vetëm nëse përfshihet rajoni në tërësi. Prandaj, si YIHR ne do të vazhdojmë të punojmë intensivisht për përfshirjen e të rinjve nga Kroacia në procesin e ndërtimit të një rajoni më të lidhur, më të drejtë dhe paqësor. Çështja ekzistuese me përdorimin e targave të veturave reflekton mosmarrëveshjet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe problemet e zbatimit të marrëveshjes për letërnjoftime ende po i pengon njerëzit në të dy vendet të gëzojnë plotësisht lirinë e tyre të lëvizjes dhe kjo praktikë duhet të jetë ndryshoi menjëherë. Gjithashtu, regjimi i padrejtë i vizave për Kosovën është ende në fuqi dhe ne i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që të përfundojë procesin e liberalizimit të vizave sa më shpejt që të jetë e mundur.

Gjatë Forumit Rinor të Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO), YIHR mori pjesë në procesin e shkrimit të deklaratave Rinore së bashku me më shumë se 70 pjesëmarrës nga rajoni. Deklarata do të jetë e disponueshme në faqen e internetit të RYCO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *