Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

🤩Rrjeti më i ri dhe më i madh rajonal i aktivistëve/eve është këtu! Rrjeti i Aktivistëve/eve të Gjeneratës së Paqes ka nisur zyrtarisht dhe të gjithë ju jeni të ftuar të bëheni pjesë e tij!
Ky rrjet është një iniciativë që thyen barriera dhe ka për qëllim të nxisë ndryshime pozitive dhe bashkëpunim kuptimplotë midis aktivistëve/eve të rinj/reja nga Kosova dhe Serbia. Ky rrjet dinamik do të shërbejë si një platformë e strukturuar për komunikimin, duke amplifikuar zërat e aktivistëve dhe duke nxitur përpjekjet dhe nismat ndërkufitare, me një fokus të veçantë në angazhimin në nivelin Grass-root.
❣️Bashkohuni me rrjetin tani për të përfituar nga dhjetëra mundësi duke përfshirë: punëtoritë e shkëmbimit rinor dhe të tregimeve, ekspozitat multimediale, skemat e granteve të vogla, eventet e rrjetëzimit në Kosovë dhe Serbi, programet e praktikave ndër të tjera.
*Financuar nga Bashkimi Evropian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *