Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Besart Lumi

Besart Lumi

Besart Lumi punon si Këshilltar i Programit të Ballkanit Perëndimor për Fondacionin PeaceNexus, partnerë mbështetës në Zhvillimin Organizativ dhe Ndjeshmërinë e Konflikteve. Besarti është hulumtues, aktivist i të drejtave të njeriut dhe drejtësisë tranzicionale. Ai ka përvojë të gjerë duke punuar si në organizata të shoqërisë civile ashtu edhe në institucione publike. Ai ka menaxhuar programet rreth ndërtimit të paqes dhe të të drejtave të njeriut në Kosovë dhe rajon, duke përfshirë Nismën e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut. Besarti ka publikime mbi demokratizimin e drejtësisë tranzicionale në Kosovë në bashkëpunim me PAX. Ai ka një MA në Zgjidhjen e Konflikteve nga Shkolla Josef Korbel e Studimeve Ndërkombëtare në Universitetin e Denverit.

Follow me