Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Vjosa Rexhepi

Vjosa Rexhepi

Vjosa Rexhepi është aktiviste për të drejtat e njeriut, e cila ka qenë e angazhuar në aktivitete të ndryshme vullnetare, duke promovuar angazhimin qytetar dhe vlerat e të drejtave të njeriut. Përveç kësaj, Vjosa është një aktiviste vullnetare e pasionuar në “Nisma Ime” një rrjet i OJQ-së Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut që nga viti 2007, ku organizoi, mbështeti dhe mori pjesë në aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese lidhur me të drejtat e njeriut, aktivizmin qytetar dhe procesin e ballafaqimit me të kaluarën në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit. Vjosa ka përfunduar studimet master në Farmaci në Universitetin e Prishtinës. Për dymbëdhjetë vitet e fundit, ajo ka punuar në industrinë farmaceutike.

Follow me