Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

YIHR KS hap thirrjen për një individ të aftë dhe pasionant për të facilituar aktivitetin “Model United Nations – MUN”.

Si facilitator, ju do të luani një rol kritik për t’i ndihmuar studentët të fitojnë një kuptim më të thellë të çështjeve globale, të zhvillojnë aftësitë e tyre drejtuese dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre të të folurit në publik.

Kandidati/ja ideal/e duhet të ketë kualifikim dhe provojë në marrëdhëniet ndërkombëtare, diplomacinë dhe politikën. Për më tepër, ju duhet të keni aftësi të shkëlqyera komunikimi, një histori të dëshmuar në organizimin e konferencave MUN dhe aftësi për të punuar me grupe të ndryshme studentësh.

Përgjegjësitë tuaja do të përfshijnë hartimin e programit të simulimit, zhvillimin e agjendës, caktimin e roleve për pjesëmarrësit dhe udhëheqjen e pjesëmarrësve në hulumtim dhe përgatitjen e tyre. Ju  gjithashtu do të jeni përgjegjës për krijimin e një mjedisi mësimor bashkëpunues dhe mbështetës që inkurajon studentët të përfshihen në debate konstruktive, negociata dhe kompromis.

Nëse jeni të pasionuar për fuqizimin e të rinjve për t’u bërë qytetarë globalë dhe jeni të përkushtuar për të nxitur të menduarit kritik, punën në grup dhe aftësitë e komunikimit, ju ftojmë të aplikoni për këtë mundësi angazhimi.

Për të aplikuar, ju lutemi dorëzoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese që përshkruan përvojën dhe kualifikimet tuaja si facilitator në apply@yihr.org, me subject: “Aplikimi për Facilitator – MUN”, jo më larg se data 30 prill 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *