Lajmet

KOMUNIKATË PËR PUBLIKUN

Pas më shumë se një viti prej inicimit të rastit kundër avokatit Tomë Gashi për shkelje etike është mbajtur shqyrtimi kryesor në Komisionin Disiplinor të Odës së Avokatëve të Kosovës. Në shkurt të vitit 2020, avokati Tomë Gashi kishte shkelmuar gjësendet e një personi që kërkonte lëmoshë në sheshin Nënë Tereza, i cili i përket njërit nga...

Open Call – Expert in Peace Building and Education

The Reconciliation and Conflict Transformation Activity is looking for an Expert in Peace Building and Education to prepare the transformational non-formal education program. The transformational non-formal education program aims to become an alternative material for peace education with young people and teachers within the existing formal education. The program will be aimed at secondary schools,...

NJOFTIM PËR MEDIA: Publikimi i dytë i përbashkët i shoqërisë civile; Raporti për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2020

Prishtinë, 31 maj 2021: Kemi knaqësinë të ju njoftojmë për publikimin zyrtar të raportit të dytë të përbashkët të shoqërisë civile për të drejtat e njeriut në Kosovë. Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2020, duke përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të...

Ekspert/e për Vlerësim të Projektit

APLIKO PËR VLERËSIM TË PROJEKTIT Youth Initiative for Human Rights - Kosovë (YIHR - KS) është duke kërkuar një ekspert për vlerësimin e projektit “Youth for Justice” që mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan/INL. “Youth for Justice” është projekt një vjeçar me qëllimin kryesor për të fuqizuar të rinjtë për të kërkuar drejtësi dhe për t’u...

Open Call for a Project Coordinator

Position: Project Coordinator Youth Initiative for Human Rights - Kosovo is a non-governmental organization established in 2004 which works in promoting and protecting human rights and democratic values, with a focus in the process of dealing with the past, human rights, and the role of youth in Kosovo as well as in the region. YIHR...

Open Call for a Trainer

Facilitating seven (7) legal research workshops within the “Improving access to justice at the municipal level” project YIHR KS is seeking a justice system and administrative law expert to facilitate seven legal research workshops that will be held with law high school students for the project “Improving access to justice at the municipal level” funded...

Open Call for Researchers

YIHR KS is seeking two (2) part-time researchers to lead the interviewing and outreaching process of the Virtual Museum of Refugees, for the project “Fostering New Approaches to Youth Reconciliation” funded by the National Endowment for Democracy (NED). Project Description Fostering New Approaches to Youth Reconciliation is a project that aims to promote reconciliation and trust-building...