Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

📣YIHR KS për herë të parë fton të gjithë studentët e shkencave shoqërore në Kosovë në aktivitetin Model United Nations (MUN)!

Gjatë datave 3-5 korrik 2023 do të mbahet një simulim i punës së Këshillit të të Drejtave të Njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Për diplomatët/et dhe udhëheqësit/et e ardhshëm/me, konferenca ofron mundësi për socializim, negociim dhe bashkëpunim për çështje aktuale ndërkombëtare si dhe garë për t’u përzgjedhur më i/e miri/a!
Secili/a student/e, në rolin e ambasadorit/es do të përfaqësojë një shtet në Këshillin e të Drejtave të Njeriut. Për 3 ditë rradhazi, studentët do të mësojnë se si të trajtojnë tema të rëndësishme shoqërore, të debatojnë, të negociojnë dhe të hartojnë rezoluta për të zgjidhur probleme të karakterit ndërkombëtar. Në fund, do të ofrohet çmimi për përfaqësuesin/en më të mirë përgjatë konferencës.
Për të aplikuar dërgoni një përshkrim të shkurtër se pse dëshironi të merrni pjesë në aktivitet (max. 500 fjalë) dhe CV-në në apply@yihr.org me subjektin “MODEL UNITED NATIONS”.
Afati i fundit për aplikim është 23 qershor, 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *