Thursday, April 26, 2018
YIHR

Slučajevi diskriminacije na Kosovu – da li postoje?

July 30, 2013
ballina(1)

Inicijativa Mladih za Ljudska Prava (YIHR KS) uz podršku Kancelarije Visokog Komesara za Ljudska Prava Ujedinjenih Nacija (OHCHR) tokom konferencije održane u Prištini, objavila je izveštaj “Slučajevi diskriminacije na Kosovu – da li postoje?

Cilj ovog izveštaja je dokumentacija slučajeva diskriminacije koji su upućeni nadležnim institucijama ili tih koji nisu prijavljeni, sa ciljem podizanja svesti o slučajevima diskriminacije. Pored toga, nalazi će se koristiti u cilju budućeg osnaživanja svih koji se bave sa slučajevima diskriminacije, pošto će se slični slučajevi biti lakše prepoznatljivi i biće moguće da se efikasno rešavaju.

Konferenciju je otvorila Gđica. Raba – Izvršna Direktorka YIHR KS, koja je objasnila cilj ovog projekta, dok su se nalazi izveštaja bili predstavljeni od strane Gđice. Natyra Avdiu – Koordinator Projekta za Ljudska Prava u YIHR KS. Panelisti na konferenciji su bili G. Sami Kurteshi – Ombudsman Kosova i G. Agon Vrenezi, Pravni Službenik – kancelarija OHCHR na Kosovu.

Vrenezi je pozdravio nalaze i istakao da diskriminacija nije nova pojava, iako ostaje pitanje šta to znači za Kosovsko društvo. On se pozvao na niz postojećih zakonskih odredbi koje ne pružaju nikakvu pravnu sigurnost. G. Kurteši je istakao da se diskriminacija dešava na svim nivoima u Kosovskom društvu, uključujući unutar porodićnih krugova i radnih mesta. Medjutim, nedostatak kazni zbog takvog ponašanja u poslednjih 10 godina je najveća prepreka za žrtve da dobiju obeštećenje. Pored toga, postoji veća potreba za podizanje svesti na kojoj G.Kurteši kaže da će OIK raditi. Panelisti su takodje razgovarali o zakonodavnim inicijativama za promenu sadašnjeg zakona i uputili poziv svim zainteresovanim stranama, posebno civilnom dručtvu, da doprinesu kako bi se osiguralo da novi zakon obezbedi dovoljnu sigurnost i zaštitu.
Opšte gledano, publikacija je pružila priliku da se razgovara o nekim od dokumentovanih slučajeva, kao i pitanja koja se odnose na opštu diskriminaciju i proces izmene Zakona protiv diskriminacije, koji je u toku.


Download