Serbia | Croatia | Montenegro | Bosnia and Herzegovina

Search
Close this search box.

IZVEŠTAJ CIVILNOG DRUŠTVA O LJUDSKIM PRAVIMA NA KOSOVU U 2023. GODINI

YIHR KS Bilten!

Poslednje vesti

Poštovani rektore Prištinskog univerziteta, g. Ćerim Ćerimi, Mi, dole navedene organizacije, obraćamo vam se ovim otvorenim pismom zahtevajući hitno delovanje od vas kao rektora Prištinskog univerziteta povodom optužbi 27 studenata Medicinskog fakulteta za seksualno uznemiravanje od strane profesora Dževata

Donacije - podržite našu borbu za ljudska prava i demokratiju

Podrška pojedinaca kao i podrška iz svih segmenata društva veoma je važna za naš rad. Da bismo postigli svoje ciljeve i zaštitili prava svih bez razlike, potrebna nam je podrška pojedinaca, preduzeća i drugih organizacija koje razumeju važnost angažovanja u zajednici koliko i mi.

YIHR KS

Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS) osnovana je 2004. godine. Više od petnaest (15) godina, YIHR KS uspešno radi na zaštiti i promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti ne samo na Kosovu već i u čitavom regionu. Konkretno, YIHR KS je fokusirana na proces suočavanja sa prošlošću, zaštitu ljudskih prava i vladavinu zakona, te osnaživanju mladih na lokalnom i regionalnom nivou.

Donatori